ใบอนุญาตเรือประมงพาณิชย์

รายชื่อเรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์

ค้นหา : กรอกข้อมูลและกดปุ่มเอ็นเทอร์ (Enter)

ชื่อเรือประมง / Vessel name Th ชื่อเรือภาษาอังกฤษ / Vessel Name ทะเบียนเรือ / Vessel Number เครื่องหมายประจำเรือ / Marking ชนิดเครื่องมือทำการประมง / Fishing Gear
ชื่อเรือประมง / Vessel name Th ชื่อเรือภาษาอังกฤษ / Vessel Name ทะเบียนเรือ / Vessel Number เครื่องหมายประจำเรือ / Marking ชนิดเครื่องมือทำการประมง / Fishing Gear สถานะ / State